Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.09.2009 17:18 - Най-важната задача пред всички нас е да въведем ред в собствения си дом
Автор: nmladenov Категория: Политика   
Прочетен: 28128 Коментари: 28 Гласове:
7Съжалявам, че толкова време не съм писал в блога. Постепенно ще започна пак. Имаше доста въпроси зададени в предния постинг - и на тях ще отговоря. Благодаря ви.
Ето и моята първа публична "лекция" като Министър на отбраната при откриването на учебната година във Военната академия Г.С.Раковски

Актуалните предизвикателства и основни приоритети пред отбранителната политика на Република България ...      Благодаря ви за възможността да изнеса първата си публична лекция като министър на отбраната именно пред аудиторията на Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Академията е не само най-старото висше военно училище в България, но е и един от символите на съвременната българска държава. Тук са овладели военното изкуство някои от най-ярките имена в българската история. Вярвам, че сред днешните й слушатели се намират гражданските и военни лидери, които тепърва ще пишат новата история на България.  Традицията изисква от мен да изложа пред вас вижданията си за приоритетите на отбранителната политика днес. За мен е чест да се обърна към тази изтъкната аудитория, защото едва ли има по-подходящо място за представяне на управленските виждания на новото правителство в областта на отбраната. Същевременно би било проява на неуважение към академичния характер на институцията, в която се намираме днес, ако не бъда по-предизвикателен към същата тази аудитория, която – вярвам – се възпитава в дух на критично мислене.  Затова днес няма да започна с гръмки фрази за отбраната и външната политика; няма да се впускам в анализи на проблемите на световния ред и сигурност. И това няма да бъде от интелектуална немощ или нежелание да дебатирам. Напротив, днес повече от всякога, аз съм убеден, че отбраната е един от основните инструменти за реализирането на българските външнополитически приоритети; че България трябва да бъде част от ядрото на обединена Европа; че ангажиментите, които поемаме в рамките на НАТО произтичат от осъзнатото ни разбиране за рисковете и заплахите пред България; че тепърва ще възникнат нови и непредвидени опасности, за които ще трябва да сме готови... Днес обаче всички подобни дебати биха изглеждали безсмислени ако не започнем с един друг въпрос, който е много по-близко до нашето ежедневие. Най-важната задача пред всички нас в този момент е да въведем ред в собствения си дом – в Министерството на отбраната и в Българската армия. Това е истинският приоритет и подмяната му с други теми би означавало отвличане на вниманието и ресурсите в погрешна посока. Затова преди да говоря за външните заплахи за сигурността на страната ни и за ролята на въоръжените сили искам да започна от тук - от България. Изправени сме пред тежка криза. Тя не е само финансова, тя е криза на системите за управление в българското общество. За всички е видимо как планирането и управлението са били заместени от обещанията и популизма; как целеносочено е бил разпиляван скъп финансов и човешки ресурс. Всичко това настъпателно и бързо е довело до ерозия на морала и интегритета в отбранителния сектор. Тази тенденция е недопустима и новото правителство е решено тя да бъде бързо спряна. Днешната реалност е провокация не само към политическото ръководство, но и към всички професионалисти в отбраната. Затова услията ни ще бъдат съвместни, а действията ни решителни. Успехът ще ни позволи заедно да въведем ред в собствения си дом, така че да отговорим на традиционно високите очаквания на българите към собствената им армия, както и на съюзнииците от НАТО. Позволете ми да започна с някои основни изводи и оценки за състоянието на МО и за необходимите политически и управленски действия за развитието на отбраната и въоръжените сили. Трансформацията в българските въоръжени сили започна с решението за членство в НАТО през 1997 г. и най-сериозният продукт на тази политика бе „План 2004”. Неговата основна идея бе да приведе армията в съотвествтие както с новата среда на сигурност, така и с обективните икономически реалности. Процесът на трансформация целеше (1) да модернизира МО; (2) да спаси военния професионализъм и (3) да постави основите на армия, която се изгражда според съвременните нужди и разбирания за отбрана, в синхрон със стандартите на НАТО.


„План 2004”остава крайъгълен камък в процеса на планиране на военната трансформация в Бълагрия. Някъде по пътя към модерната и ефективна армия, обаче поставените цели започват да се манипулират, а принципите на доброто управление биват изоставени: - Политическото лидерство бива подменено с авторитарно и популистко управлелние, а отбранителната политика се превръща в арена за партийни сблъсъци и финансови интереси; - Планът за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. е компрометиран от самото начало. Липсата на ясно приоритизиране на проектите, липсата на средносрочни бюджетни гаранции за тяхното финансово осигуряване води до натрупването на скъпи и неразумни решения. В резултат, днес дължим стотици милиони, а същевременно не сме в състояние да използваме и половината от това, което сме придобили; - Прозрачността в управлението бива изместена от пълно затъмнение - разбити са модерните системи за планиране като интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана, системата за определяне на необходимите оперативни способности, системата за кадрово развитие. Отказът от въвеждане на модерно управление, базирано върху анализ и откритост към обществото, ерозира най-вече доверието между цивилни и военни. Качествата, които всички, посветили живота си на отбраната на България, притежават - дълг, чест, достойнство, смелост, вярност, постоянство, – ежедневно са подложени на натиска на корпуцията и деморализацията в отбранителната политика   Резултатът е видим за всички - армията все по трудно запазва статута си на морален еталон за нацията, който строителите на съвременна България са ни завещали. Днес институционалният и морален упадък е най-голямата вътрешна заплаха за националната сигурност на България. Именно затова и правителството ще предприеме бързи и решителни действия за отстраняване на всички фактори и условия, които влияят негативно върху системата - фактори като корупция, разхищение, безпринципен протекционизъм и безотговорност.  Политическият екип на Министерството на отбраната, което ръководя,  си поставя три ключови приоритета: - да въведе управление, базирано на ефективност, честност и откритост, - отговорност към националната сигурност и бъдещето на армията и - респект към хората в отбраната.   В действията си моите колеги и аз бихме искали да възстановим обществената справедливост, да върнем чувството на национална гордост от принадлежността към една достойна армия.


На практика това означава: - Премахване на несвойствените за отбраната икономически, търговски и други функции и поставяне на фокуса върху отбранителните способности и оперативното използване на войските и силите; - Освобождаване на институцията от съмнителни цивилно-военни отношения и прекъсване донорството на политически партии, корумпирани посредници и доставчици; - Прекратяване подмяната на професионализъм и морал с угодничество и псевдо-лоялност като критерии за успешно развитие в системата. Стратегическата ни задача днес е да подчиним всичките си действия на изграждането на съвременни и адекватни отбранителни способности на България. Това означава труден, но нужен процес на планиране на стратегическо ниво, подкрепен със задълбочени анализи и рационални алтернативи. Тук е уместно да спомена, че държавата ни все още не е изработила своя Стратегия за национална сигурност, която да очертае съвременните предизвикателства и начините за справяне с тях, да позиционира адекватно страната в съвременната стратегическа среда и да осигури нужната концептуална основа за развитието на интегрирания сектор за сигурност. Ето защо правителството е решено една от първите стъпки да бъде изработването на стратегия, като на нея ще се основават Националната военна стратегия и следващите я по йерархията доктринални документи. Ние смятаме, че едно интегрално планиране на способностите на целия сектор на националната сигурност означава да поставим развитието на въоръжените сили върху нова основа. През следващите години ще трябва да намерим отговори и на много трудни въпроси. Ето някои от тях:   -- намиране на решение за основен боен самолет, защото иначе от 2012 г. ще останем без възможност да гарантираме въздушния си суверенитет; - привеждане на флота в напълно функционално състояние; рационализиране на комуникационните проекти в областта на националната сигурност, за да се избегне дублиране на инвестиции и спестяване на разходи; - модернизация на бойната подоготовка;  - поддържане на устойчива социална политика, която да гарантира на всички вас спокойствие и възможности за избор; - изграждане на единна система за военно образование, квалификация и специализация, а не постоянни политически заигравания с висшите военни училища. Решавайки нашите вътрешни предизвикателства, ние можем да бъдем ефективни и в действията си спрямо рисковете на средата около нас - тероризма, организираната престъпност, разпространението на оръжия за масово унищожение, регионалните конфликти и държавите в процес на разпад.   Въпросът за защитата на критичната инфраструктура е тясно свързан с гарантирането на непрекъснатостта на доставките на жизненоважни суровини. България може да работи по този проблем в сътрудничеството с ЕС и НАТО, но е важно ние да запазим фокуса си върху него. Тук вече имаме и нов феномен - киберсигурността. Примерът с кибератаките срещу Естония (2007) и Грузия (2008) е достатъчен, за да си дадем сметка, че имаме работа със сравнително нова заплаха, за която трябва да се подготвим. Въпреки че продължава да нараства значението на асиметричните предизвикателства, все още рискът от традиционни въоръжени конфликти не е преодолян. Дезинтеграционните процеси в региона на Западните Балкани не са приключили, а в определени зони на Черноморския и Каспийския региони разрушителният потенциал на т.нар. замразени конфликти във всеки един момент може да се прояви. Затова България трябва да бъде подготвена и за по-неблагоприятни сценарии на развитие на обстановката.     Географското разположение на България предопределя мястото й като една от главните транзитни зони за осъществяване на незаконен трафик – на хора, на оръжие, на наркотици и др. Това неминуемо съдейства за засилването на позициите на организираната престъпност и за увеличаване на корупционния потенциал. Освен това миграционните потоци създават предпоставки за инфилтриране на терористични клетки. Затова подходът към гарантирането на сигурността на границите следва да бъде интегриран, с акцент върху междуведомствената координация. Все по-често ни се налага да мислим и за климатичните промени, природните бедствия, промишлените аварии и функциите на армията при такива заплахи.   Осъзнавайки нашите вътрешни предизвикателства, отчитайки рисковете в региона, в който живеем, не може да не погледнем и към глобаните заплахи за мира и сигурността и да ги посрещнем там, където се появяват. В противен случай, те рано или късно ще дойдат и тук. От своя страна, това налага да се изграждат и развиват отбранителни способности, с които да се участва в операции често пъти далеч извън националните граници. Именно там сега се разполага първата линия на защита на националните интереси. В това е смисълът от участието на български военни контингенти от  в операции и мисии зад граница. В този смисъл, реализацията на външнополитическите приоритети на България и поетите ангажименти като съюзник в НАТО и член на ЕС изискват непрекъснато развитие и нарастване на способностите на въоръжените сили. Затова отбранителната ни политика е насочена към поддържане, усъвършенстване и осигуряване на условия за ефективно използване на отбранителните способности. За да разполагаме с необходимите способности, трябва адекватно да планираме тяхното изграждане, което ни връща към началото на разговора днес и предизвикателствата пред нас в момента. Усилията, които полагаме са насочени към изпълнението на набелязаните приоритети в управленската програма на Правителството. През своя мандат ръководството на Министерството на отбраната е решено да постигне ново качество на системата за отбрана. За целта се предвижда провеждане на преглед на състоянието на отбраната и актуализиране и съгласуване с НАТО на реалистични цели за развитие на въоръжените сили и срокове за тяхното изпълнение в условията на рецесия. За да постигнем набелязаното, основната задача е първо да възстановим ефективния контрол на Министерството на отбраната върху управлението на ресурсите за отбрана.  Занапред изготвянето на плановете и изпълнението на бюджета ще бъдат отделени едно от друго, каквато е практиката в повечето страни от НАТО, в името на ефективното управление на наличните и много често ограничени ресурси за отбрана.   Затова и първите ни стъпки бяха да овладеем бюджета, да осигурим  необходимите способности на Българската армия за участие в операции, гарантирането на адекватно заплащане на труда и необходимите социално битови условия на хората, ангажирани в отбраната.


Следващата ни стъпка ще бъде да осигурим възможност интегрираният модел на Министерството на отбраната да заработи реално. За целта обаче се налага да се направят изменения и допълнения в набързо приетия преди изборите Закон за отбраната и въоръжените сили. Нашето виждане е, че реалната интеграция следва да обедини военната и цивилната експертиза при наличието на ясни процедури и правила на работа и вземане на решения под ефективен граждански и парламентарен контрол. След като засегнах въпроса за промени в правно-нормативната база, ще отбележа, че предстои също разработване и приемане на Закон за резерва, промени в регламентирането на специалните обществени поръчки и др. Всичко това се налага от желанието ни да има повече отчетност в управлението на отбраната и повече възможност за инвестиране в най-скъпия ресурс – човешкия капитал.   Политическите амбиции се формират въз основа на оценката на развитието на средата за сигурност сега и в дългосрочен период. Рисковете и заплахите в бъдеще ще продължат да идват най-вече отвъд националните граници. Затова отбранителната ни политика ще бъде фокусирана върху изграждане на способности за участие предимно в експедиционни операции. Целта ни е постепенно да нараства профилът на българското участие в операции зад граница. Това още повече ще повиши имиджа на България и ще осигури допълнителни аргументи в отстояването на нашите външнополитически цели.


Днес, обаче, пред амбициите на България стоят известни препятствия, които се постепенно ще преодолеем, например  все още недостатъчното равнище на оперативна съвместимост със съюзниците ни от НАТО. Поради тази причина ключово предизвикателство пред нас е да повишим ефективността на управлението на ресурсите за отбрана в условията на очакван икономически спад. В заключение ще кажа, че ние трябва да бъдем все по-подготвени да оползотворяваме максимално възможностите, които ни предоставя членството в ЕС и НАТО. Степента на това развитие обаче зависи от националния капацитет да се изграждаме и самоусъвършенстваме. Точно това ще гарантира устойчивото бъдеще на държавата и ефективното отстояване на интересите ни като нация. Ако България иска да бъде активен член на евроатлантическата общност, трябва да си дадем сметка, че тя се базира на споделени ценности и отговорности. Именно Вие сте хората, които работят в системата за отбрана и допринасят за осъществяването на целите на България като нормална европейска държава. Разчитам на Вас, на Вашето разбиране, че професионализма, и убедеността в принципите и ценностите са път към успеха, разчитам и на вярата Ви в бъдещето на страната ни и на готовността Ви да служите всеотдайно в името на по-нататъшното изграждане на просперираща България. Благодаря Ви и на добър час през новата академична година!


Тагове:   МО,   НАТО,   отбрана,


Гласувай:
71. tolstoist - Г-н Младенов,следвайте примера на Коста-Рика
01.09.2009 18:45
Прочетете сайта: tolstoizam-tolstoy.com и започвайте да се осъзнавате като духовни хора-стига братоубийствената цивилизация на САЩ И РУСИЯ
цитирай
2. анонимен - Pozdravlenia!
01.09.2009 19:33
mnogo hubava rech!
No 100% ne e nauchena naizust, az vsichko naizus ucha i utre imam prezentacia, samo njakoi kato me prekasne da popita i do tam bese:(
цитирай
3. alexs - Много хубаво че се разкриха дала...
01.09.2009 22:11
Много хубаво че се разкриха далавери и злоупотреби. Това не е достатъчно, би трябвало виновните да бъдат дадени под съд.
Мисля че трябва да бъде отделено по-голямо внимание на социалната политика в армията.
По времето на Д. Журов се строяха апартаменти за военнослужещите Въпреки че държавата беше тогава тоталитарна а сега строят ли се ...... Не ми е известно......
но се строеше мегаломанското военно НДК.
http://alexs.blog.bg/politika/2009/08/18/triabva-li-im-na-voennite-ndk.382018
Разбира се не сте виновен оставено ви е в наследство. Социалните проблеми на армията не са само жилищни.
Не знам какво е вашето становище за военната индустрия. Мисля че трябва да и се отдели по-голямо внимание. Военната промишленост има значение за отбранта на страната ни. А също може да бъде и източник на финансови приходи.
Въвеждане на военно обучение в средните и висшите учебни заведения. Също е необходимо след края на наборната служба
http://alexs.blog.bg/politika/2009/08/19/voennoto-obuchenie-v-uchilishte-za-i-protiv.382402
цитирай
4. aatanasov - Ако имаш време...
02.09.2009 10:29
Ники, ако имаш време разкажи и за прословутата Изпълнителна агенция "Социални дейности" към МО.
цитирай
5. анонимен - Концепция
02.09.2009 13:50
Г-н Младенов, както във вашето министерство, така в МВР и редица силови ведомства съществува един основен проблем. Дълги години преди 1989 година, това в тези ведомства беше водена съзнателна политика, както по отношение на избора и назначаване, така и по отношение на ролята и задачите, които тези хора изпълняваха. Логиката тогава винаги е била, че те са властващи, а не служещи на закона. Това доведе до формирането на определен манталитет в цели поколения офицери, сержанти и цивилен състав.
Не зная какъв е вашия житейски опит по времето на комунистическа България, това всъщност няма значение, но 1989 година тези хора, с техния манталитет и социален статут автоматично останаха на служба. През годините след 1989 година до наши дни, налагането на съвременни стандарти на управление на човешките ресурси - назначения и кариерно израстване беше белязано от духа на комунистическата ера. Вие може и да не знаете, но едва преди няколко години на ръководни места започнаха да се появяват хора назначени след 1990 година, а малцина от тях не са наследствено обвързани със стария режим. Някой сигурно ще се намери да каже, че това са глупости от които никой не се интересува, както възкликна потомствената номенклатура Сергей Станишев по повод на делата на ДС, но тихата съпротива за реформи започна да отслабва, както казах по горе по друг повод преди няколко години. За Българската армия имаше огромен шанс приемането ни в НАТО и преминаването на професионален принцип на работа, а участието в международни мисии постави началото на процес при който нашите военни реално започнаха да се откъсват от безделието и битката с въображаемия - идеологически враг. Най-малкото, защото за да участваш в мисии трябват качества. За вашите колеги в МВР и други служби ситуацията е по-комплицирана, защото там няма толкова непосредствени международни ангажименти, а и интеграцията няма спецификата и модела на НАТО.
Все пак да се върна на това с което започнах. В изказването си вие до голяма степен флиртувате с военните и това от политическа гледна точка е разбираемо. Упрекът който отправяте за проблемите в отбраната вие търсите вън от армията. За жалост и за вас и за министър Цветанов, най-трудната задача е да преобърнете модела на мислене и поведение на личния състав, началниците и генералите лесно могат да бъдат сменени.
Говорите за "Строители на съвременна България", но в мисленето и отношението на многобройната администрация в МО /1200 души по думите на г-н Свинаров/ в това число и значителни по брой "служещи" военни по поделения и паланки, патриотизмът и военната чест са абсолютно непознати морални величини. Нещо по-лошо. Няма и начин, по който тези категории да бъдат формирани в съзнанието им доминирано от служба между другото, пенсия и занимания далеч от призванието им.
От вашата реч оставам с впечатление, че и вие трудно бихте обяснили, както всички преди вас. Кой ще ни напада и за какво, за да е необходимо да имаме такава по количество армия. Да се говори за кибер-престъпления и тероризъм е несериозно, защото са заплахи от такъв характер и изискват противодействие от съвсем друг характер, доста далеч от чисто военните методи. Тези неща се измислят, за да се оправдават разходи.
От всичко казано до тук може да си зададем въпроса, кога ще тръгнем по пътя на формиране на едно малка, мобилна и добре подготвена армия? И кой ще има кураж да започне подобна реформа?
цитирай
6. анонимен - Имало някога
02.09.2009 19:09
Имало едно време една голяма и много важна за страната българска фирма.В нея работил най-добрия стругар.Всяка година фирмата му осигурявала почивка на море или планина за него и семейството му с 50% намаление , ходил по чужбина на специализация, пращали го на курс в Канада да учи английски, повишавали му заплатата, дали му служебно жилище без да плаща наем,труда му бил първа категория, работата му се водела тежка и можел да се пенсионира рано и т.н. и т.н.Минали много години, човека бил много важен за фирмата и непрекъснато се инвестирало в него до като един ден някой от шефовете му не осъзнал, че той има някакъв струг от 30-40 години морално остарял и си задал въпроса защо всичко това е правено за стругаря , когато се оказало, че няма с какво да работи и не конкурентно способен. И най-малката фирма с нов струг била по-добра.Тогава се сетили, че първо трябва да купят модерен струг и после всичко останало , което било до този момент добро за стругаря, но безсмислено за фирмата, та тя не произвеждала нищо.
С горното не искам да обидя никой! Само се надявам една друга българска фирма да си промени приоритетите и да осъзнае , че първо трябват нови маши които да и позволят да е конкурентноспособна и после всичко останало.
Искам частта от моите данъци от която е формиран бюджета на МО да отива в това да е гарантирана сигурността на България , а не в социални и стопански дейности.
цитирай
7. анонимен - браво!!!
02.09.2009 23:30
Прекрасна реч!!!
цитирай
8. анонимен - Само като начало
03.09.2009 00:53
aatanasov написа:
Ники, ако имаш време разкажи и за прословутата Изпълнителна агенция "Социални дейности" към МО.

Цонев преди да стане министър, беше изпълнителен директор на Агенцията. След като стана министър, закри останалите 3 агенции и пренасочи дейностите им заедно със съответните финанси и щатни бройки към нея. След ВМА тя се превърна във втората черна дупка за бюджета, макар и по-малка
цитирай
9. анонимен - ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ
04.09.2009 09:52
Освен безпринципния протекционизъм , за който говорите има и друг. А това е протекционизмът към фирмите от българската отбранителна промишленост. Струва ми се, че сега такъв липсва. Какви са намеренията на МО в тази посока?
цитирай
10. анонимен - Четете ли документите, които подписвате?
08.09.2009 20:55
Уважаеми господин Младенов,
Чудесно е, че демонстрирате желание за промени, но нещата май не се получават. Висши и старши офицери със закостенели схващания за задачите на БА в съвременни условия "раждат" безумни документи, които за жалост виждат бял свят.
Затоова ми е много странно, че подписвате парадоксални документи (обърнете внимание на заповедите, касаещи повишаване и назначаване на офицери в разрез със ЗОВСРБ, както и формиране и ротация на контингентите ни зад граница)!
Пожелавам Ви повече разбиращи и подкрепящи идеите Ви подчинени, които наистина искат да Ви помагат, а не да се смеят за Ваша сметка.
Успех!
цитирай
11. анонимен - въпроси
13.09.2009 23:10
Здравейте, не знам къде да ви пиша за това ще задам два конкретни въпроса тук:
- какво става с такса мост за Дунав мост? Надявам се не сте забравил. Поне едностранно България трябва да я премахнем, въпреки кризата. Хем търсим чужди капитали, хем имаме единствената граница в ЕС за която се плаща.

- какво става с "военното НДК"?
Лично според мен е грехота да стои така. Или трябва да се продаде, или на принципа на публично-частното партньорство някоя фирма да го дострои и държава и инвеститор да си поделят площите/имотите.
цитирай
12. анонимен - Не мислите ли, че е нечестно, че в ...
13.09.2009 23:21
Не мислите ли, че е нечестно, че в Българската Армия имаше толкова големи съкращения, а в МВР почти нищо (от 63 000 служители само 32 хиляди души са полицейски служители, а останалите 31 000 работят в администрацията)?
цитирай
13. lambo - Турция и ракетите "Патриот"
14.09.2009 20:30
Поради каква причина Турция ще похарчи огромната сума от 7,8 милрд. $ за тези "ракети срещу ракети" ?

Нали ние вече си нарязахме ракетите по искане на Турция ? Сега пък кой ги заплашва ?
цитирай
14. tsv - От това, което чета тук,
14.09.2009 21:06
започвам да си мисля, че българската армия е последният бастион на комунизма. Вярно, че цялата държавна администрация е проядена и какви ли не безчинства се извършват и едва ли може да се очаква, че армията, полицията, прокуратурата и т.н. ще са изключение.
Много се хилих на розовите кадилаци, пардон БМВ-та, ама то си е гротескно направо. А това "военно НДК" си е просто грандомания - сигурно има много начини, по които може (и трябва) да се използва - колко пари са погребани там. Много тежък ще е процесът на оправяне на цялата държава, не само на армията и полицията, но аз поне се надявам, че нещата ще се оправят и че повече некадърни малоумници няма да пускаме да да се докопат до властта.
цитирай
15. анонимен - mh
22.09.2009 18:44
lambo написа:
Поради каква причина Турция ще похарчи огромната сума от 7,8 милрд. $ за тези "ракети срещу ракети" ?

Нали ние вече си нарязахме ракетите по искане на Турция ? Сега пък кой ги заплашва ?


Иран.

*ще си позволя да кажа, че Турция е в НАТО и ако НАТО, а и ЕС наложи санкции на Иран първи цели ще бъдат Турция, Кипър, Гърция, а защо не и България.

За да похарчат такава сума има смисъл. Жалко, че ние проспахме 20 години и икономиката ни и бюджета ни са толкова малки.
цитирай
16. анонимен - За лекцията
29.09.2009 23:47
Моите поздравления. Не познавам подробно историята на министрите на отбраната отпреди 1944г. Познавам обаче събитията от последните 20 години. Това е първата ясна стратегия за отбранителната политика и управлението на самото министерство! Желая тези проекти да се осъществят. Вярвам, че ще бъдат подкрепени от военните, защото за първи път след 1944г. за военните се предлага служене на Отечеството и нацията, което да върне честта и достойнството на една самоотвержена професия, така и уважението и признанието към онези, които я упражняват!
Руслан Семерджиев
цитирай
17. invincible13 - С уважение!
30.09.2009 11:21
Здравейте,


Прочетох постинга и всички коментари под него. Замислих се за момент, даваме ли си сметка в каква огромна промяна участваме. Можем да четем он-лайн мислите на новия ни министър на отбраната! Спрете за миг и помислете! До главите на предишните управляващи не можехме да припарим и с космически лъч, то комай и те не бяха способни да схванат собствените си мисли, защото ги заглушаваше лакомията им. Разговаряме он-лан с министъра на отбраната! Тук и сега в |България. Това, ако не е еволюционен скок, здраве му кажи!

Замислих се какво му коства на Николай Младенов да поддържа диалога с нас. Мога да го разбера, защото направих, нещо ново и много необичайно за мен. Отворих си блог
invincible13.blog.bg
В постинга „предизборни обещания”, пиша защо реших да пиша он-лайн.
Ако ви е интересно, следвайте и коментирайте моите постинги, каня всички блогъри, които се интересуват от политика, мотивиране на колебаещите се гласоподаватели да гласуват, социални изследвания, млади Българи, социална интеграция, устойчиво развитие и реализиране на човешкия потенциал тук и сега в България.

Анжела ;)
цитирай
18. анонимен - За Вашите интервюта, г-н министър
30.09.2009 16:31
Добре е PR-съветниците, че и дирекцията да помислят за актуалните Ви ключови послания.
Гледах Ви днес по БНТ, слушах Ви в събота по "Дарик", прочетох статията на Диян "Моркин" във в."Сега" - излиза така, че по телевизията сякаш потвърждавате всичко мрачно, което е било написано от него вчера. Не бива посланията на министъра да изглеждат като ехо, отнесено към журналистическите публикации - и то негативните. Да, "Моркин" манипулира с факти и неправомерни сравнения, но Доброто също има (медийни) юмруци...
цитирай
19. анонимен - МО - на пенсионерите
30.09.2009 18:45
МО се е превърнало в министерство на пенсионерите
Всички ОСОБЕННО ЦЕННИ бивши полковници се назначават в УЖ раздутите дирекции на длъжности - дървавни експерти за да им се компенсират НИСКИТЕ пенсии и НЕдостига в бюджета на МО
Това ли е желаната интеграция ?!?
цитирай
20. анонимен - Skuka
02.10.2009 12:58
Драги министре,
За разлика от някои тук, очевидно несведущи по въпросите на отбраната, ще си позволя да ви напиша, че програмната ви реч не съдържа нищо съществено, нищо което да очертае нови, модерни хоризонти пред отбраната на страната.
Какво различно от досегашното нищонеможене, ще е в сътояние да прави БА след вашето министерстване? - От речта ви нищо ново. Т.е. и вие сте безплоден смукач, като всички предишни.
цитирай
21. анонимен - Skukata в БА
02.10.2009 13:06
Господин министре,
от статията ви не се вижда какво ново ще е в състояние да върши БА след вашето министерстване?
Нищо ново. Каква армия, за какви задачи, кое е модерното и във вашите фрази? Нищо.
И след вас БА ще излъчва теляци и пазачи по фронтовете. За подигравка на всички. Албания участваше в Ирак с взвод командоси, ние с баталион самоубийци. В Афганистан също. Полева баня...!!Срам.
Армия се готви да воюва, а не да търка гърбовете на съюзниците. Като отвлекат някой нещастен българин из джунглите, колко войници можете да пратите да ги спасят?! Щ пратите теляци да търкат гърбовете на бандюгите срещу свободата на нашия човек ли?
цитирай
22. анонимен - да разгоним скуката
03.10.2009 11:49
Какъв изпълнен с критика коментар! Браво! Много смело господин анонимен, сведущ по въпросите на отбранта! Вероятно най-вече на собствената си самоотбрана и окопаване, щом не се подписвате с името си и не балансирате критиката си с конкретни идеи и предложения. Ако целта ви е да разгоните скуката в БА, дайте вашия принос, пишете какви са вашите виждания за реформи и промени... Ако правилно съм разбрала, искате да резгоните скуката от БА, а не майката на новия министър... ;) пишете, предлагайте, не мрънкайте, с дуднене и яростна критика...реформи не се правят! от Ангел пазител на Николай Младенов
цитирай
23. анонимен - КОГА ??
04.10.2009 14:12
анонимен написа:
Г-н Младенов, както във вашето министерство, така в МВР и редица силови ведомства съществува един основен проблем. Дълги години преди 1989 година, това в тези ведомства беше водена съзнателна политика, както по отношение на избора и назначаване, така и по отношение на ролята и задачите, които тези хора изпълняваха. Логиката тогава винаги е била, че те са властващи, а не служещи на закона. Това доведе до формирането на определен манталитет в цели поколения офицери, сержанти и цивилен състав.
Не зная какъв е вашия житейски опит по времето на комунистическа България, това всъщност няма значение, но 1989 година тези хора, с техния манталитет и социален статут автоматично останаха на служба. През годините след 1989 година до наши дни, налагането на съвременни стандарти на управление на човешките ресурси - назначения и кариерно израстване беше белязано от духа на комунистическата ера. Вие може и да не знаете, но едва преди няколко години на ръководни места започнаха да се появяват хора назначени след 1990 година, а малцина от тях не са наследствено обвързани със стария режим. Някой сигурно ще се намери да каже, че това са глупости от които никой не се интересува, както възкликна потомствената номенклатура Сергей Станишев по повод на делата на ДС, но тихата съпротива за реформи започна да отслабва, както казах по горе по друг повод преди няколко години. За Българската армия имаше огромен шанс приемането ни в НАТО и преминаването на професионален принцип на работа, а участието в международни мисии постави началото на процес при който нашите военни реално започнаха да се откъсват от безделието и битката с въображаемия - идеологически враг. Най-малкото, защото за да участваш в мисии трябват качества. За вашите колеги в МВР и други служби ситуацията е по-комплицирана, защото там няма толкова непосредствени международни ангажименти, а и интеграцията няма спецификата и модела на НАТО.
Все пак да се върна на това с което започнах. В изказването си вие до голяма степен флиртувате с военните и това от политическа гледна точка е разбираемо. Упрекът който отправяте за проблемите в отбраната вие търсите вън от армията. За жалост и за вас и за министър Цветанов, най-трудната задача е да преобърнете модела на мислене и поведение на личния състав, началниците и генералите лесно могат да бъдат сменени.
Говорите за "Строители на съвременна България", но в мисленето и отношението на многобройната администрация в МО /1200 души по думите на г-н Свинаров/ в това число и значителни по брой "служещи" военни по поделения и паланки, патриотизмът и военната чест са абсолютно непознати морални величини. Нещо по-лошо. Няма и начин, по който тези категории да бъдат формирани в съзнанието им доминирано от служба между другото, пенсия и занимания далеч от призванието им.
От вашата реч оставам с впечатление, че и вие трудно бихте обяснили, както всички преди вас. Кой ще ни напада и за какво, за да е необходимо да имаме такава по количество армия. Да се говори за кибер-престъпления и тероризъм е несериозно, защото са заплахи от такъв характер и изискват противодействие от съвсем друг характер, доста далеч от чисто военните методи. Тези неща се измислят, за да се оправдават разходи.
От всичко казано до тук може да си зададем въпроса, кога ще тръгнем по пътя на формиране на едно малка, мобилна и добре подготвена армия? И кой ще има кураж да започне подобна реформа?


Г-н Министър, в този ред на мисли и изхождайки от КРЕЩЯЩАТА нужда от съкращения в бюджетната сфера афиширана от г-н Борисов, ще ви задам едничкия прост въпрос:
ЩЕ имате ли смелостта да освободите стотиците( да не кажа хиляди) ви подчинени в структурите на Българската Армия, КОИТО ИМАТ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ЗА ПЕНСИЯ или ще я карате ПО СТАРОМУ??БА е ПЪЛНА с кадрови военни на ВСЯКАКВИ нива, които ...ИМАТ ОЩЕ КАКВО ДА ДАДАТ(разбирате кютат) до навършване на ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ???ДОКОГА в БА ще командват МАСТОДОНТИ от епохата на Варшавския договор,КПСС и БКП??ДОКОГА г-н Министър?Ще имате ли куража и смелостта да МАХНЕТЕ "ТАПАТА"??
цитирай
24. анонимен - Що е то мениджмънт на отбраната и има ли той почва у нас
09.10.2009 21:58
Г-н министър, без желанието да бъда досаден бих желал да споделя с Вас едно материалче писано за друг форум и съдържащо лекции от Кралския колеж по отбранителни изследвания – Лондон с които имам честа да бъда запознат.

І. Щое това мениджмънт на въоръжените сили. Да започнем с това що е мениджмънтл Дословно от уикито.

Стратегическото управление (стратегически мениджмънт) е комплексното управление на стратегията на дадена организация. Стратегията от своя страна е пътят, по който една организация постига своите цели и реализира мисията си. Стратегическото управление може условно да се раздели на:

* стратегическо планиране,
* формулиране на стратегията,
* реализация на стратегията, и
* оценка.

За да се затвори кръгът на стратегическото управление, оценката на реализацията би трябвало да доведе до корекции на стратегията.

Дейности в рамките на стратегическото управление:

* Анализ на външната среда;
* Анализ на вътрешната обстановка;
* Формиране на мисия и цели;
* Избор и разработка на стратегия на ниво поделения;
* Анализ на портфейла от продукти;
* Проектиране на организационна структура;
* Избор на степента на интеграция и системата за управление;
* Управление на комплекса „стратегия — структура — контрол“
* Определяне на нормите на поведение и политиката на фирмата в отделни сфери на дейността ѝ;
* Обезпечаване на обратна връзка между резултатите и стратегията на организацията;
* Усъвършенстване на стратегията, структурата и управлението.

Основни eтапи на стратегическото управление

* Определяне на сферите на бизнеса, в които ще работи организацията;
* Трансформация на визията на организацията в дълговременни и краткосрочни цели на дейността;
* Определяне на стратегията за достигане на целите;
* Разработка и реализация на стратегията;
* Оценка на дейността, откриване на несъответствие.

Елементи на стратегическото управление

* Политика
* Процедури
* Правила
* Средно срочни и оперативни планове
* Проекти
* Бизнес планове
* Бюджети


Звучи ли ви познато - ако приемем че армията това е една бизнес организация където желаният резултат е постигане на максимални отбранителни възможности (печалби) при минимални капиталовложения (бюджет), със съответния личен състав (работници и мениджърски екип), нещата си идват на местото.

ІІ. Основни принципи на военния мениджмънт.

1.[b]Тлъстини и мускули[/b]
Опита след ВСВ е показал , че с оглед максималното осигуряване на личния състав и техниката са необходими все по- големи тилови стуктури. Специално при американската армия е наблюдавано следното увеличение - ВСВ - 4 човека в тила -1 на първа линия, Корея - 5 човека в тила 1 на първа линия, Виетнам 7 а към края на войната 9 човека в тила - 1 на първа линия. Едно доста пространно изчисление на човеко-работо-часовете показва че към настоящият момент 11-12 тиловака са необходими за пълноценното осигуряване във всички сфери на 1 боец. Всички тези нонкомбатантс както се наричат се приемат за тлъстините - а тези на фронта за мускулите. Основен проблем на съвременните професионални армии се явява тяхната относителна малобройност в мирно време, която при запазване на общият щат би означавала че количеството мускули или ще бъде зле обслужвано , или пък ще бъде твърде свито за сметка на обслужващите го мазнини. По време на война при пълна или частична мобилизация на населението подобна тилова структура е разбира се без проблемна.

2.[b]Режи от тлъстините- не от мускулите[/b]
За съжаление практиката е показала, че всяка една тилова структура има навика да се разраства (подобно на бюрокрацията- съгласно законите на Паркинсон и принципа на Питър) до абсолютния възможен максимум , а често пъти и над него. В желанието си да контролират изразходването на средствата и да не допуснат злоупотребата с материали и блага , се създават съответно контролни органи, контролни органи на контролните органи и т.н. и т.н. Оказва се че поради факта че една огромна част от военната бюрокрация именно от "тлъстините" и с оглед своето самосъхранение тя се опитва (и обикновенно успява) при опит за "изрязване" да пренасочи изрязването към мускулите - сиреч да бъдат съкратени средствата за обучение на "мускулите", превъоръжаване и т.н. за сметка на запазване на "тлъстините" във вид на заплати , фондове и др.

3.[b]Как да изрежем тлъстините [/b]

При изрязването на тлъстините има четири основни принципа

3.1. Частните структури обикновенно са по ефективни от държавните.

Всяка една нормална оцеляваща в агресивна бизнес среда частна структура е като правило значително по-ефективна от държавните структури. За това максимален брой "не бойни" длъжности се прехвърлят в частния сектор- това са хранене , пране, логистика (без логистиката на оръжие и боеприпаси), снабдяване (без снабдяването с бойни припаси и вещи от първа необходимост в бойните зони) и т.н. Характерен пример в това отношение е армията на САЩ където войника се храни от кетърингова фирма, пазарува от PX (частна структура), а не от войсковия магазин, автомобилите му се поддържат от частна фирма, ремонтите на оръжието дори се извършват от частна фирма- вкл. и в Бундесфера, при американците дори парашутите на смелите парашутисти се скатават от професионален ригър получаващ точно определена сума на бройка. Изборът на частните обслужващи фирми става на открити , обществено прозрачни тръжни процедури и често пъти е на квотен принцип. по този начин вследствие на конкуренцията и частната инициатива се икономисват средства , които се влагат в допълнителни "мускули".

3.2. Войник до време.

Практиката е показала , че за да има правилна пирамида - сиреч най - много лейтенанти , по- малко капитани, малко майори и най отгоре шепа полковници и генерали, трябва да има система която от една страна да осигури необходимия брой лейтенанти и капитани , но от друга страна да пресече овреме тяхната амбиция всички да станат полковници. Решението е намерено в така наречените цайтсолдатен или темпорали контракт офицери - това са хора които в самото начало на своята военна кариера сключват договор за съответния срок на служба, срещу задължението на армията да ги компенсира с получаването на съответното елитно гражданско образование и в някой случаи осигуряване на длъжност в държавната администрация, като същите след излизането си в резерва съставляват гръбнака на мобилизационните сили. Тук трябва да се подчертае , че обикновенно армията осигурава образование именно в ЕЛИТНИ ВУЗ а не просто получаването на паралелна гражданска специалност.

3.3. Армията е да руши - не да строи.

Всичко което не представлява част от рушенето - да се разбира обучение и тренировка, трябва да бъде прехвърлено към частните структури , които както беше посочено в т. 1 са значително по ефективни от него. Паралелно с финансовата мотивация в съвременните професионални армии се търси и определена психологическа настройка (да те влече войниклъка), която бързо изчезва, когато човек разбере , ч вместо щур рейнжър от него се очаква да бъде зидаро мазач, бояджия , общ работник и тоалетен хигиенист. Подобно отношение към личния състав - което е нормално при наборните алмии , води до бърза демотивация именно на онези военнослужещи , които са влезли в армията за службата - не само за заплатата. В елитните части на ВМФ - Тюлен имат една поговорка " Ако старшината те накара да изчистиш кенефа - изчисти го, но вътрешно се наслаждавай на мисълта , че си най-скъпо платенияи най-добре обучения чистач на кенефи в света"- сиреч това да чистиш кенефите по същество представлява отклоняване на време пари и ценен персонал.

3.4. Армията пази три неща - Ядрено оръжие, строго секретни бази и собственото си оръжие.

Съгласно този прицнцип всяка друга охрана - на различни полигони, вещеви складове и прочие е предадена отново на частните фирми, с идеята да се освободят максимален брой хора за ефективно обучение тренировка. Този принцип до някъде се прилага и у нас.

4. [b]Малко но за всички е по- лошо от нищо. По-добре за малко хора, но всичко.[/b]

Практиката е показала , че при недостатъчни финансови ресурси, принципа- по малко, но да има за всички е като запълването на дупките по шосе с по една лопата асфалт - от една страна пак ще друса , а от друга другата пролет асфалта го няма. по добре е макар и няколко километра но със изцяло сменен асфалт , и така година след година накрая имаш прилично шосе. Подобна е логиката и на новота екипировка за армията- по добре да превъоръжиш и преекипираш изцяло една рота отколкото да пръснеш сто нови щурмови пушки в една бригада -от второто качествен ефект нама да има, а при първото ще имаш макар и една, но прекрасна рота. И така година след година рано или късно ще постигнеш по- голям ефект отколкото с разпиляване на средства на сто места.

5. [b]Никога не купувай нещо евтино , което ще остарее след 5 години - по-добре по скъпо, но най- модерно.[/b]

Този принцип не се нуждае от коментар. Давам пример- ако вместо три фрегати бяхме купили една , на стойност дори по- голяма от колкото на трите, но последен писък на технологиите, сега щяхме да имаме макар и една но оперативна фрегата , а не три нуждаещи се остро от модернизация - сиреч генериращи нови разходи.

6.[b] Тренирай със старото , а не чакай новото. Екипировка се купува лесно, бойци се създават трудно.[/b]

За изграждането на един войник спуциалист са необходими години на занятия. Никога не трябва да се позволява на армията да не тренира на принципа "като дойдат новите играчки- с тях", защото когато играчките дойдат , може да няма кой да знае как правилно да си играе с тях. Крайния резултат обикновенно са счупени играчки.

7. [b]Дрънкулките по гърдите са хубаво нещо- особенно, когато не само радват окото , но и пълнят джоба.[/b]

Става дума за различните специлисти и войскови специалности - в армията на САЩ има над 30 такива, като освен , че "защитилия стандарт" войник получава приятна значка за украшение на бойната и парадната си униформа за всяка получава и допълнително възнаграждение. По този начин се насърчава личния състав да се развива а да не седи на едно место.


8. [b]Стандарти, стандарти и отново стандарти.[/b]

Войника трябва да отговаря на стандарти , сержанта и офицера също. Стандарти за физическа подготвеност, за езици , за професионални умения и т.н. и т.н. Стандартите трябва да са твърди , единни и ефективни. Не покрилите съответния стандарт получават половин година да се поправят и ако не оспеят овакантяват местото. пходдържането на форма и на познания не трябва да е въпрос на съвест и желание а на оцеляване.Предполагам , че вече съм Ви досадил достатъчно.... Прочетете това веднъж , прочетете го още веднъж ... и ако не сте съгласти или ако пък сте съгласни с нещо коментирайте.
цитирай
25. анонимен - Gospodin Ministar, neznam va6ata ...
15.10.2009 23:23
Gospodin Ministar,neznam va6ata komisiq kak gi misli ne6tata no vie posegnahte na edinstvenoto sigurno ne6to v MO OTPUSKATA ,kakvi sa tezi kalendarni dni prosto tova e edna golqma izmama, potreseni sme,izob6to 4eteteli gi tezi komentari i ako e taka daite predlojenie za promqna na tozi 4len.Stiga ve4e voennite "trun v o4ite na horata"6te prozvu4i bai Gan6ovsko ama korumpiranite policai pove4e li ot nas zaslujavat 40 dnevna s trudov staj 10 godini otpuska.Stiga ve4e samo gluposi ste mislili.Tova e samo predlojenie na oniq starec generala Anev iska da ni sasipe,tova e.I drugo mnogo mee qd ,kato 4eta komentari ot hora koito ne sa voenni za voennata slujba abe traite si be hora nie davame vsi4ko ot sebesi i slujim na stranata si.Mnogo e lesno da sadi6...6te ima golqm otliv ot armiqta povqrvaite mi da daje i zaradi edna otpuska.....mi ako iskate ni sprete i porciona za hrana i kvartirnite ni sprete,namalete ni zaplatata,i ka4estvenite hora prosto 6te si tragnat,da vikaja mnogo me e qd ne znam koi gi dava tezi predlojeniq az ako iskate moga da vi dam mnogo no tova e druga tema na razgovor.....naprimer za6to naemate i rabotqt v MO pensioneri,ognqri,dizelisi,elektri4ari po na 70 godini,za6to ne varnete zakona za 20 godini slujba pri pensionirane samo za 365 dni t.e 1 godina taka armiqta da se iz4isti po estestven na4in ,za6to sa ni tolkova Generali,Viceadmirali i pro4ie.........
Za6to zagarbihte apartamentite kupete dogodina o6te ne mi kupuvaite tehnika parvo opravete usloviqta na trud.Primer raboti6 v mizeriq ot 70 godina skasano,s4upeno pri temperatura 40 gradusa lqtoto i 8 zimata no s nova aparatura eheeee i kakavo ot tova qde6 ot pumiite koito ti predlagat v taka nare4enata stolova e stiga ve4e s mirizliv hlqb i maznotii vsre predpostavki za karcenogenni zabolqvaniq ina4e mnogo iziskvate fiz.podgotovka,stroeva,ustavi i taka da ama taka ne stava saszdaiteusloviq na horata da slujat i da branqt po edin normalen ,inteligenten i evropeiski na4in osigurete im mir spokoistvie na tqh i na tqhnite semeistva a ne da im namalqte notpuskite ,koito i bez tova ne mogat da polzvat,kupete printeri komputri za podeleniqta e da ne moje da sme kato policaite da polzvame printeri za po 1000 lv.sazdaite novi po oprosteni normativni dokumenti a ne za da zabie6 piron v armiqta trqbva da svormira6 komisiq i taka mnogo sa neotlojnite ne6ta koito trqbva da se napravqt a vie otpuskata 6te ni namalqte ne vie izsram sajelqvam za pravopisnite grte6ki i 4e pi6a na latinica no iskam da si izleq vsi4ko koeto mi teji......pojelavam vi da badete jiv , zdrav i nai-ve4e madar i da si ni ostavite otpuskite bez tova vinagi nas precakvat,vse ot na6iq budjet vzimat vse nie sme marzelivite i taka tova EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
цитирай
26. анонимен - пенсионери
02.11.2009 22:00
Няма нужда армията да продължава да храни военните пенсионери. Те само пречат да се реализират млади хора. Цивилните специалисти не трябва да са военни пенсионери. Те нека си почиват.
Хидрографната служба на флота не е ясла.
цитирай
27. анонимен - С уважение
30.11.2009 15:17
Браво Г-н министър. Благодарим, че ни предоставяте възможност да беседваме с Вас за въпроси от важно за страната ни естество!
цитирай
28. анонимен - Изпълнителна агенция "Социални дейности" - МО.
23.12.2009 23:26
Уважаеми господин министър, бих желал да Ви поздравя с първите Ваши успешни ходове в управлението на тази сложна система наречена МО и БА. Един от тези Ваши успешни ходове е този, че успяхте да дадете реален ход на една зациклена от преди 4години процедура по продажба на жилища с отпадала необходимост за МО и БА. Не зная до колко сте проучили историята и хода на тази процедура г-н министър, моето лично виждане е, че там проблемите бяха нартрупани с годините благодарение на безхаберието на най-отговорни фактори във Вашето ведомство. Но все пак бъдете внимателен господин министър, защото в ИА "СД" на МО все още "вегетират" кадри подопечни и лоялни на Вашите предшественици и тези кадри са готови на всичко и на всяка цена да "минират" и провалят Вашите благородни начинания В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ уважаеми г-н министър. Още веднъж поздравления г-н министър, весели празници, късмет и успех.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nmladenov
Категория: Политика
Прочетен: 856508
Постинги: 87
Коментари: 633
Гласове: 1350
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол