Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.01.2007 08:48 - Закон за изтребление на разбойниците
Автор: nmladenov Категория: Политика   
Прочетен: 7913 Коментари: 10 Гласове:
0Получих го по email с коментара "значи в нашата държава е можело да има такива закони" и "заслужават внимание и мерките срещу длъжностните лица". 

Оставям текста на закона без коментар...


Утвърден с указ N: 721 от 07.12.1922 г. и обнародван в "Държавен вестник ", брой 205 от 12 декември 1922 г.
Чл. 1. Разбойник се счита онзи, който по навик или занаят сам или с други лица извършва грабеж, насилие или убийство с цел за ограбване. Чл. 2. Изтреблението на разбойниците в околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тази сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийският началник може да образува потери, с които да ги преследва. Във всяко населено място, където се забележат разбойници, кметът веднага назначава потеря за преследването им и донася на околийския началник. Чл. 3. За началници на потерите ще се назначават лица, каквито околийският началник намери за добре. Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение от общия кредит, който се отпуска за изтребление на разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава от Министъра на вътрешните работи. Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойник, получава награда от 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва, бъде убито, семейството му получава до 50 000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда 20 000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно. Наградите се отпускат със заповед от Министъра на вътрешните работи. Чл. 6. Околийският началник или началникът на потерята се разпорежда до общинската власт за храненето на потерите от самото местно население, където това е най-удобно за потерята. То е длъжно да им дава и квартири, когато това се намери за нужно. Чл. 7. Ако някое лице, посочено от общинската власт за член в потеря, искана от околийския началник умишлено откаже да участвува в нея или като участник в нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му от началника, наказва се с тъмничен затвор до 1 година. Със същото наказание се наказват и онези административни и общински власти, които умишлено не изпълняват постановленията на настоящия закон. Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нужно, специални лица агенти за преследване на разбойниците, които агенти могат да бъдат изпращани в разпореждане на околийските началници в борбата им с разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щат изработен от Министъра на вътрешните работи, одобрен от Министерския съвет. Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно с другата въоръжена сила, преследват разбойниците. Като общ началник на тази сила в окръга е окръжният управител, а в околията - околийският началник. Чл. 10. За разбойници се обявяват и онези лица, за които полицията, въз основа на събрани доказателства донася на надлежния съд, че те са извършили разбойничества. Съдът на другия ден след получаване полицейското донесение, прави публикация в най-близкия местен вестник и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойник, и ако в двадесетдневен срок никой от роднините или познатите на това лице не установят къде се намира, съдът го обявява за разбойник и обнародва това в "Държавен вестник". Чл. 11. Заловените разбойници се съдят от областния съд в околийския център, в района на който са заловени, в 7-дневен срок от залавянето им по закона за углавното съдопроизводство (чл. 649-656). Съдът веднага с пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото. З а б е л е ж к а: Всички власти са длъжни да дават най-голяма спешност на разпоредбите на съда. Чл. 12. Осъденият на смърт разбойник се обесва на публично място в центъра на околията. Чл. 13. (1) Осъждат се на повече от 5 години строг тъмничен затвор, или на доживотен строг тъмничен затвор, онези лица, които като узнаят положението и качествата на разбойниците, им стават укриватели без да са били принудени за това с насилие. З а б е л е ж к а: (1) - Чл.13 от закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася до дела за грабежи се отменява съгласно & 3 от закона за допълнение на някои от наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи - обнародван в "Държавен вестник", брой 264 от 23 февруари 1922 година. Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намират разбойниците и не донесе веднага на властта, се наказва с тъмничен затвор до 1 година. Чл. 15. Настоящият закон отменя всичките закони, които му противоречат.Гласувай:
0
01. gantree - "можело да има такива зако...
15.01.2007 13:55
"можело да има такива закони", хахах :))
И какво, като го е имало този закон? Да не би да е сработил срещу крадливите земеделци на Стамболийски или срещу престъпленията на комунистите?
Очевидно не, не е сработил. Следователно каква е била ползата - никаква.
цитирай
2. анонимен - аз не съм земеделски превърженик, ...
15.01.2007 15:24
аз не съм земеделски превърженик, но тоя гантрии направо ме убива сигурно ще каже че преврата от 1923 г. е готин и последвалия ЗЗД е работил за благото на хората а ? че ти си бил ебати и дресьора а жалко за Гео Милев според мен, но мисля че ти не мислиш така а?
цитирай
3. ani101 - този закон
18.01.2007 22:34
си е направо "бисер".

Министърът на вътрешните работи дава награди за изтребление на разбойничеството ,а днес дебатираме - да има ли смъртно наказание или не .

Какви времена .........
цитирай
4. анонимен - Pokana.
20.01.2007 13:10
НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА
СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

Най-учтиво ви каним да участвате в представянето на новата книга на п-р Павел Игнатов “ПРОБЛЕМИ НА ЕВАНГЕЛИЗМА”, което ще състои на 1 февруари /четвъртък/ 2007 г., от 18. 00 ч. в зала “ Надежда”, ет. 2, Софийска градска библиотека, пл.” Славейков”. Каним за участие в представянето на книгата историци, теолози, църковни ръководители и всички заинтересовани. За повече информация: GSM 0896-780121, 02/9449168; www.numzb.narod.ru,
цитирай
5. thehobbit - Този закон
26.01.2007 19:47
... е действал и в османската Империя, май.

И "потерите" ги знаем - башибозук им се е викало.

Между другото, тези "разбойници", които наистина са накарли цял Делиорман да пропищи, са били в огромната си част турци, черкези и татари - поне 90% мюсюлмани.

Сигурно са се смятали за освободители ...

Та не виждам г-н Младенов защо не коментира - има си мегдан за коментар на воля.
цитирай
6. thehobbit - Sorry
26.01.2007 19:50
за мюсюлманите бъркам - това е стар закон за който говоря, от Стамболово време, а не от '22 год.

Толкова по-зле ... Сопаджийска работа.
цитирай
7. vkolev22 - Законът в поста е на Стамболийски!
21.03.2007 22:52
ето го Стамболовият:
ЗАКОН ЗА ИЗТРЕБЛЕНИЕ НА РАЗБОЙНИЧЕСТВОТО - 1887
Чл. 1. В околиите, дето се появяват разбойници, ако полицейската стража е недостатъчна за истреблението им, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на надлежния окръжен управител разрешава да се образуват особни потери.
Чл. 2. За да се приеме някой за потераджия освен условията, които се изискват за полицейски стражар, трябва: 1) да е запознат добре с местността дето върлуват разбойници и 2) да е препоръчан от общинското управление за честен и неустрашим. Потераджиите се зачисляват и уволняват от окр. управител по представление от надлежния окол. началник.
Чл. 3. На потераджиите за всичко време, през което служат, се плаща от държа¬вата в месец по 65 лева на пешите, и 90 лева на конните. Оръжие и форменни дрехи им се дават тоже от държавата.
Чл. 4. Потерите се намират под командата на околийския началник, или определените от него стражаре. В случай на нужда потерята може да поиска помощ от най-близките общински власти, а така също и да минува в друга околия. Общинските власти са длъжни да дават поисканата от потерата помощ незабавно и не по-малко от 10 души на всеки 100 къщи. За въоръжение на назначените от общинските власти за помощ на потерите лица своевременно се отпущат по распорежданието и усмот¬рението на Министра на Вътрешните Дела нуждното число пушки и патрони от пра¬вителствените складове.
Чл. 5. В околии, на които началниците нямат помощници, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на окръжния управител, назначава по един приет аз
специално по преследвание разбойниците. Разноските по съдържанието на така назначените пристави се покриват от кредитът за полицейската стража.
Чл. 6. Потерите нямат право да земат от населението нищо безплатно, обаче ползуват се с правата предвидени в чл. 29 от „устава за полицейската стража".
Чл. 7. Всеки потераджия се снабдява от околийския началник със свидетелство, с което удостоверява личността и длъжността му.
Чл. 8. Ако някой потераджия осакатее или умре при испълнение на служебните си обязаности, нему или на семейството му се дава инвалидна пенсия, съгласно със закона за инвалидното съдържание от 25 ноември 1880 година.
Забележка: Ако при испълнение на служебни обязаности се повреди или убие ко¬ня на потераджията, стойността му се плаща от държавното сокровище.
Чл. 9. Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник, получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лева награда, ко¬ято се отпуща с приказ от Министра на Вътрешните Дела.
Чл. 10. Чиновниците от полицията, а така също и потерите, за които се докаже, че с немарливостта си или с неземание своевременното нуждните мерки, дали са възможност на разбойниците да избягат и да се крият, отчисляват се и се дават под съд за наказание със затвор от 6 месеца до 3 години.
Чл. 11. Ако някое село, махла, или колиба укрива разбойници, или отказва своевременното даване на предвидената в чл. 4 от настоящия закон помощ, подлага се на екзекуция по решение от Министерския Съвет. Постановлението на съвета тряб¬ва да бъде мотивирано и да се обнародва в „Държавен Вестник". В него се определя, в какво ще състои и колко денье ще трае екзекуцията.
Чл. 12. Министрът на Вътрешните Дела може да забрани прибиваването на ов¬чари, бичкиджии и други хора в гористите места, дето върлуват разбойници, а също и да преселява в селата ония колибари, които се подозряват в укривание разбойници, както и съмнителните роднини на последните. Той може да забрани на подозреваемите в разбойничество приселници да се заселяват в пограничните околии и да заселява във вътрешността на държавата преселенците, чието прибивавание по граница¬та е вредно за обществената безопасност.
Чл. 13. Разбойниците, укривателите и съучастниците им, както и всички лица, които с оръжие в ръка би си позволили да произвеждат или би произвели бунт сре¬щу държавата се съдят от полевите-военни съдилища.
Чл. 14. Временните мерки за прекращение разбойничеството от 29 септемврий 1883 год. се отменяват.
Горния закон се вотира и прие в настоящата му форма от У-то обикновено На¬родно събрание в XXVII му заседание от 1 декемврий 1887 год.
ДВ, № 146, 24 дек. 1887.
цитирай
8. анонимен - Information.
24.03.2007 16:29
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ``ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ``
/Искам да работя и живея за България/ . П О К А Н А ; www.sgob.narod.ru,
Научно-технически съвет. Редовни сбирки; всяка сряда от 15.00 часа, адрес: София-1000, ул``Сoфроний Врачански``№30, тел: 02/9318006, 9871522, 9883796;
Отговорник за НТС-Михаил Вашкевич; vashkevich@mail.bg, GSM: 0889-200141.
Задължения; Следи за новостите в обществената сфера;
-Създава автоматизирана система за управление и обработка на информацията.
-Осъществява контакти с научни, културни и обществени институции.
-Изготвяне на анализи и прогнози, съхраняване на данни.
-Откриване на Европейски университет у нас.
-Огласява в печата наши и чуждестранни постижения. ЗАПОВЯДАЙТЕ!
цитирай
9. анонимен - закон за изтребление на разбойничеството
16.06.2007 01:18
Ами като го намери този закон и като го харесваш що не го прокара в Пралмента като беше дипутатин бре?Това беше едиственната ти възмвожност щото в европейския парламент разбойници няма ,а в нашата страна дал Господ И ако го беше направил сега снимката ти щеше да стои до тази на Константин Стоилов.Изтърва шанса ! Сега ще си отминеш като всичко знаещ ,но нищо не направил!! Младено-о-о-в, Младенов по-добре два часа орли,отколкото цял живот овци !! И още една По-добре недоволен човек ,отколкото доволна свиня !!! Не съм ги измисли тези неща аз .Да ти е сладка европейската храна и вино , а гарчилката за тези,които те пратихме там.
цитирай
10. анонимен - Много добър закон!
07.07.2010 12:31
Да се приеме колкото е възможно по-бързо от НС и да се пристъпи към изпълнение :)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nmladenov
Категория: Политика
Прочетен: 744816
Постинги: 87
Коментари: 633
Гласове: 1350
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол